Spolupracující zařízení  • Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET
  • EUROPE IVF International
  • Gynekologicko porodnická klinika 1.LF UK – Apolinář
  • Gynekologicko porodnická klinika 2.LF UK – Motol
  • Ústav pro matku a dítě – Podolí
  • Masarykova nemocnice Rakovník
  • Oblastní nemocnice Příbram
  • Oblastní nemocnice Kladno